נתונים סיכום השוואה על התחנה הוראות שימוש באתר עמוד הבית English
טבלאות וגרפים
טבלאות
גרף
1 שעה  
10 דקות
תחנה:
פרמטר לגרף:
תחנה מטאורולוגית ידידיה
19.01.2019
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
01:003.39800.0200.00.000.00
02:002.89800.0100.00.000.00
03:002.49800.0100.00.000.00
04:002.19900.0100.00.000.00
05:001.79900.0100.00.0000.10
06:001.59900.0100.00.000.00
07:001.19900.013570.01.070.00
08:00---------
09:00---------
10:00---------
11:00---------
12:00---------
ידידיה - 19.01.2019
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
13:00---------
14:00---------
15:00---------
16:00---------
17:00---------
18:00---------
19:00---------
20:00---------
21:00---------
22:00---------
23:00---------
24:00---------

ידידיה - 19.01.2019
 טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
מהירות
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
מקסימום-------
מינימום-------
ממוצע-------
מצטבר-------

גשם עונתי
(מ''מ)
DD
(C°)
DegDay
(C°)
מנות קור סוג 1
מצטבר
קרינת השמש יומית
MJ/m²
-----

ידידיה - 19.01.2019
טמפרטורה
°C
לחות יחסית
%
ידידיה - 19.01.2019
VPD
kPa
מהירות ומשבי רוח
מ/ש
ידידיה - 19.01.2019
קרינת השמש
W/m²
גשם
מ''מ
ידידיה - 19.01.2019
פנמן
מ''מ