נתונים סיכום השוואה על התחנה הוראות שימוש באתר עמוד הבית English
טבלאות וגרפים
טבלאות
גרף
1 שעה  
10 דקות
תחנה:
פרמטר לגרף:
תחנה מטאורולוגית ידידיה
24.09.2017
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
01:0020.88100.530800.22.400.000.03
02:0023.46900.8930200.23.200.000.05
03:0021.17800.573550.01.700.000.02
04:0020.38200.4300.00.000.000.02
05:0019.18800.283370.01.000.000.01
06:0017.99000.2100.00.000.000.01
07:0017.19300.133500.01.060.00
08:0020.58500.3800.00.0730.000.06
09:0025.0661.0812700.42.42180.000.2
10:0027.9541.7435400.74.04560.000.43
11:0028.5521.892951.85.45420.000.54
12:0028.2531.812912.15.45540.000.56
ידידיה - 24.09.2017
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
13:0028.6511.932752.37.06890.000.69
14:00---------
15:00---------
16:00---------
17:00---------
18:00---------
19:00---------
20:00---------
21:00---------
22:00---------
23:00---------
24:00---------

ידידיה - 24.09.2017
 טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
מהירות
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
מקסימום-------
מינימום-------
ממוצע-------
מצטבר-------

גשם עונתי
(מ''מ)
DD
(C°)
DegDay
(C°)
מנות קור סוג 1
מצטבר
קרינת השמש יומית
MJ/m²
-----

ידידיה - 24.09.2017
טמפרטורה
°C
לחות יחסית
%
ידידיה - 24.09.2017
VPD
kPa
מהירות ומשבי רוח
מ/ש
ידידיה - 24.09.2017
קרינת השמש
W/m²
גשם
מ''מ
ידידיה - 24.09.2017
פנמן
מ''מ