נתונים סיכום השוואה על התחנה הוראות שימוש באתר עמוד הבית English
טבלאות וגרפים
טבלאות
גרף
1 שעה  
10 דקות
תחנה:
פרמטר לגרף:
תחנה מטאורולוגית ידידיה
21.08.2018
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
01:0021.59400.1600.00.000.000.01
02:0021.09500.1300.00.000.00
03:0020.59600.100.00.000.00
04:0021.19600.1100.00.000.00
05:0021.29500.1200.00.000.00
06:0020.99500.1200.00.0170.00
07:0024.48900.373590.01.01680.000.1
08:0029.1681.272290.01.03910.000.36
09:00---------
10:00---------
11:00---------
12:00---------
ידידיה - 21.08.2018
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
13:00---------
14:00---------
15:00---------
16:00---------
17:00---------
18:00---------
19:00---------
20:00---------
21:00---------
22:00---------
23:00---------
24:00---------

ידידיה - 21.08.2018
 טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
מהירות
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
מקסימום-------
מינימום-------
ממוצע-------
מצטבר-------

גשם עונתי
(מ''מ)
DD
(C°)
DegDay
(C°)
מנות קור סוג 1
מצטבר
קרינת השמש יומית
MJ/m²
-----

ידידיה - 21.08.2018
טמפרטורה
°C
לחות יחסית
%
ידידיה - 21.08.2018
VPD
kPa
מהירות ומשבי רוח
מ/ש
ידידיה - 21.08.2018
קרינת השמש
W/m²
גשם
מ''מ
ידידיה - 21.08.2018
פנמן
מ''מ