נתונים סיכום השוואה על התחנה הוראות שימוש באתר עמוד הבית English
טבלאות וגרפים
טבלאות
גרף
1 שעה  
10 דקות
תחנה:
פרמטר לגרף:
תחנה מטאורולוגית ידידיה
19.11.2017
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
01:0019.49800.061951.02.400.000.01
02:0019.89600.118100.93.200.000.01
03:0019.59500.112061.02.400.000.02
04:0019.09600.092051.02.400.000.01
05:0018.59600.092091.22.400.000.02
06:00---------
07:00---------
08:00---------
09:00---------
10:00---------
11:00---------
12:00---------
ידידיה - 19.11.2017
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
13:00---------
14:00---------
15:00---------
16:00---------
17:00---------
18:00---------
19:00---------
20:00---------
21:00---------
22:00---------
23:00---------
24:00---------

ידידיה - 19.11.2017
 טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
מהירות
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
מקסימום-------
מינימום-------
ממוצע-------
מצטבר-------

גשם עונתי
(מ''מ)
DD
(C°)
DegDay
(C°)
מנות קור סוג 1
מצטבר
קרינת השמש יומית
MJ/m²
-----

ידידיה - 19.11.2017
טמפרטורה
°C
לחות יחסית
%
ידידיה - 19.11.2017
VPD
kPa
מהירות ומשבי רוח
מ/ש
ידידיה - 19.11.2017
קרינת השמש
W/m²
גשם
מ''מ
ידידיה - 19.11.2017
פנמן
מ''מ