נתונים סיכום השוואה על התחנה הוראות שימוש באתר עמוד הבית English
טבלאות וגרפים
טבלאות
גרף
1 שעה  
10 דקות
תחנה:
פרמטר לגרף:
תחנה מטאורולוגית ידידיה
21.05.2019
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
01:0015.89800.0400.00.010.00
02:0015.19800.0300.00.010.00
03:0016.19800.0300.00.010.00
04:0017.49900.033530.01.710.00
05:0016.59900.0200.00.010.00
06:0017.49900.023460.02.450.00
07:0017.99900.0229600.41.7750.000.01
08:0020.89700.0810700.82.42390.000.19
09:0023.78200.531401.35.44540.000.4
10:0026.17100.982441.54.76300.000.58
11:0025.97200.932522.14.77900.000.73
12:0026.17100.972582.35.48980.000.83
ידידיה - 21.05.2019
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
13:0027.5661.262891.96.29430.000.88
14:0027.5641.322982.16.29300.000.88
15:0027.4651.283212.26.28540.000.81
16:0027.6591.523402.05.47170.000.69
17:00---------
18:00---------
19:00---------
20:00---------
21:00---------
22:00---------
23:00---------
24:00---------

ידידיה - 21.05.2019
 טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
מהירות
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
מקסימום-------
מינימום-------
ממוצע-------
מצטבר-------

גשם עונתי
(מ''מ)
DD
(C°)
DegDay
(C°)
מנות קור סוג 1
מצטבר
קרינת השמש יומית
MJ/m²
-----

ידידיה - 21.05.2019
טמפרטורה
°C
לחות יחסית
%
ידידיה - 21.05.2019
VPD
kPa
מהירות ומשבי רוח
מ/ש
ידידיה - 21.05.2019
קרינת השמש
W/m²
גשם
מ''מ
ידידיה - 21.05.2019
פנמן
מ''מ