נתונים סיכום השוואה על התחנה הוראות שימוש באתר עמוד הבית English
טבלאות וגרפים
טבלאות
גרף
1 שעה  
10 דקות
תחנה:
פרמטר לגרף:
תחנה מטאורולוגית ידידיה
18.11.2018
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
01:0011.29900.013550.01.700.00
02:0010.69900.0100.00.000.00
03:0010.19900.0100.00.000.00
04:0010.2100000.00.000.00
05:009.5100000.00.010.00
06:009.2100000.00.010.00
07:009.8100000.00.0460.00
08:0015.09600.0832000.31.71970.000.14
09:0020.37100.714600.73.23440.000.29
10:0024.0541.39521.13.24750.000.43
11:0026.2431.93591.13.25200.000.5
12:0027.2392.23321.14.05350.000.52
ידידיה - 18.11.2018
זמן

טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
כוון
רוח
מעלות
מהירות
רוח
מ/ש
משבי
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
13:00---------
14:00---------
15:00---------
16:00---------
17:00---------
18:00---------
19:00---------
20:00---------
21:00---------
22:00---------
23:00---------
24:00---------

ידידיה - 18.11.2018
 טמפ'

לחות
יחסית
%
VPD

kPa
מהירות
רוח
מ/ש
קרינת
השמש
W/m²
גשם
שעתי
מ''מ
פנמן

מ''מ
מקסימום-------
מינימום-------
ממוצע-------
מצטבר-------

גשם עונתי
(מ''מ)
DD
(C°)
DegDay
(C°)
מנות קור סוג 1
מצטבר
קרינת השמש יומית
MJ/m²
-----

ידידיה - 18.11.2018
טמפרטורה
°C
לחות יחסית
%
ידידיה - 18.11.2018
VPD
kPa
מהירות ומשבי רוח
מ/ש
ידידיה - 18.11.2018
קרינת השמש
W/m²
גשם
מ''מ
ידידיה - 18.11.2018
פנמן
מ''מ