נתונים אחרונים נתונים יומיים סיכום יומי נתונים שבועיים נתונים תקופתיים השוואה בין תאריכים משיכת נתונים על התחנה

תחנה מטאורולוגית - קיבוץ שמיר
טמפרטורה
עכשיו 24 שעות
לחות יחסית
עכשיו 24 שעות
קרינת השמש
עכשיו 24 שעות
מהירות ומשבי רוח
עכשיו 24 שעות
כיוון רוח
עכשיו 24 שעות
עומס חום וטמפרטורה מורגשת
עכשיו 24 שעות
גשם יממתי
(מחצות עד עכשיו)
גרף גשם ל-24 שעות אחרונות
גשם חודשי
גשם חודשי
ממוצע רב שנתי
גשם עונתי
גשם עונתי
ממוצע רב שנתי