נתונים מתחנות נטור אוויר
שגב שלום
באר שבע
ירוחם
פזורה בדואית
צומת הנגב
תרשימיםטבלה
  10/12/2018 - צומת הנגב
ארגז כלים
נתונים אחרונים
נתונים מתחנות נטור אוויר
נתונים לפי חומרים
שאילתות
דו''חות תקופתיים
הסברים והוראות הפעלה
נתונים מטאורולוגיים-10/12/2018
מהירות רוחכיוון רוח
צומת הנגב - 10/12/2018

TimeBenzene
ppb
Toluene
ppb
Ethylbenzene
ppb
Xylene
ppb
H2S
ppb
NH3
ppb
NOX
ppb
SO2
ppb
ערך ייחוס סביבתי23.5498.7460.8852.53271.4106190
00:00----21162
01:00----21152
02:00----21241
03:00----21141
04:00----21031
05:00----2941
06:00----2--1
07:00-----1011-
08:00-----1114-
09:00----211112
10:00----21072
11:00----21052
12:00----2932
13:00----2822
14:00----2722
15:00----2622
16:00----2722
17:00----2672
18:00----27152
19:00--------
20:00--------
21:00--------
22:00--------
23:00--------
ערך ייחוס סביבתי23.5498.7460.8852.53271.4106190
TimeBenzene
ppb
Toluene
ppb
Ethylbenzene
ppb
Xylene
ppb
H2S
ppb
NH3
ppb
NOX
ppb
SO2
ppb