נתונים מתחנות נטור אוויר
שגב שלום
באר שבע
ירוחם
פזורה בדואית
צומת הנגב
תרשימיםטבלה
  20/02/2019 - צומת הנגב
ארגז כלים
נתונים אחרונים
נתונים מתחנות נטור אוויר
נתונים לפי חומרים
שאילתות
דו''חות תקופתיים
הסברים והוראות הפעלה
נתונים מטאורולוגיים-20/02/2019
מהירות רוחכיוון רוח
צומת הנגב - 20/02/2019

TimeBenzene
ppb
Toluene
ppb
Ethylbenzene
ppb
Xylene
ppb
H2S
ppb
NH3
ppb
NOX
ppb
SO2
ppb
ערך ייחוס סביבתי23.5498.7460.8852.53271.4106190
00:00000-11141
01:00000-11233
02:00000-2--1
03:00--------
04:00--------
05:00--------
06:00--------
07:00--------
08:00--------
09:00--------
10:00--------
11:00--------
12:00--------
13:00--------
14:00--------
15:00--------
16:00--------
17:00--------
18:00--------
19:00--------
20:00--------
21:00--------
22:00--------
23:00--------
ערך ייחוס סביבתי23.5498.7460.8852.53271.4106190
TimeBenzene
ppb
Toluene
ppb
Ethylbenzene
ppb
Xylene
ppb
H2S
ppb
NH3
ppb
NOX
ppb
SO2
ppb