דו''חות תקופתיים
אחר
שגב שלום
באר שבע
ירוחם
פזורה בדואית
צומת הנגב
1.1.05-15.4.10- VOC sampling analysis at zometHanegev.xls
1.4.14-17.4.16- VOC sampling & analysis at zometHanegev.xls
4.4.10-31.3.14-VOC sampling analysis at zometHanegev2.xls
new- VOC sampling & analysis at zometHanegev.xls
ארגז כלים
נתונים אחרונים
נתונים מתחנות נטור אוויר
נתונים לפי חומרים
שאילתות
דו''חות תקופתיים
הסברים והוראות הפעלה