19:00 21/05/2018
ארגז כלים
נתונים אחרונים
נתונים מתחנות נטור אוויר
נתונים לפי חומרים
שאילתות
דו''חות תקופתיים
הסברים והוראות הפעלה
באופן זמני בעקבות עבודות לשדרוג תחנות ניטור האוויר, ייתכנו שיבושים ארעיים בהעברת נתוני הניטור מהתחנות השונות .