20:00 27/10/2020
ארגז כלים
נתונים אחרונים
נתונים מתחנות נטור אוויר
נתונים לפי חומרים
שאילתות
דו''חות תקופתיים
הסברים והוראות הפעלה
מתאריך 2/6/18 ערך ה H2S המדווח אינו תחת הסמכה
מתאריך 7/4/2018 ערך ה NH3 המדווח אינו תחת הסמכה