ברוכים הבאים לאתר ניטור האוויר במרחב נאות חובב

מידע כללי:

היחידה הסביבתית של מועצת נאות חובב, הציבה ומפעילה 5 קרונות לניטור אוויר רציף, מחוץ לתחומי המועצה. אמצעי הניטור המתקדמים והרגישים המותקנים בתחנות, מאפשרים גילוי וזיהוי כל מגוון החומרים העלולים להיפלט מהמפעלים שבנאות חובב ולהגיע למרכזי האוכלוסין במרחב.
5 הקרונות ממוקמים באתרים הבאים:  ירוחם, צומת הנגב, בפזורה הבדואית בואדי נעם, שגב-שלום ובאר שבע. מיקום התחנות נקבע בתאום עם הרשויות המקומית, היחידות הסביבתיות והמשרד לאיכות הסביבה. התחנות מוקמו באתרים מאובטחים ומוגנים. הצבת התחנות בוצעה כחלק משדרוג מערך ניטור האוויר, המופעל על ידי היחידה לאיכות הסביבה של מועצת נאות חובב. נתוני הניטור מועברים בזמן אמיתי למוקד הניטור של המועצה, למשרד לאיכות הסביבה ולאתר האינטרנט של המועצה.

ארגז כלים
נתונים אחרונים
נתונים מתחנות נטור אוויר
נתונים לפי חומרים
שאילתות
דו''חות תקופתיים
הסברים והוראות הפעלה

אפיון התחנות:
ניטור האוויר בתחנות מתבצע באמצעות אנאלייזרים רגישים ביותר, המתקדמים
מסוגם בעולם, אפיון הציוד התחנות הוגדר על פי המלצות ועדת היגוי, בה היו
שותפים נציגי משרד הבריאות ואיכות הסביבה, מומחים מטעם המפעלים והמועצה
ונציגי ציבור. הקו המנחה לבחירת אמצעי הניטור קבע כי יש להתמקד בגילוי וזיהוי
כמותי, של חומרים הנמצאים בשימוש המפעלים בנאות חובב.

ניטור רציף לחומרים אנאורגנים

הגלאים משמשים לזיהוי רציף של מימן גופרי ואמוניה, שמקורם בפעילויות תעשייתית
ובטיפול בשפכים, בנוסף קיימת אפשרות לזהות תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן,
שמקורם בעיקר בשריפת דלקים (פליטת רכבים ומתקני יצור אנרגיה). הניטור האנאורגני
הרציף מתבסס על דגימה, המתבצעת כל 5 דקות.

ניטור רציף לחומרים אורגנים

אנאלייזר - BTEX מנטר באופן רציף, את הממיסים האורגנים הנדיפים העיקריים,
הנמצאים בשימוש בנאות-חובב:
טולואן, קסילן, אתיל בנזן ובנזן. (הבנזן אינו משמש בתעשייה ונפלט בעיקר מרכבים).
רגישות האנאלייזר חלק אחד לביליון.

הניטור האורגני הרציף מתבסס על דגימה, המתבצעת כל 20 דקות.

דיגום יממתי (24 שעות) לחומרים אורגנים (VOC)

בכל תחנה מוצב מיכל דיגום (קניסטר), הנוטל דגימות אויר במשך 24 שעות ברציפות.

בכל יום לאורך שבוע העבודה, מוחלף המיכל ונלקח לבדיקת אנאליטית במעבדה
במכשיר ה-
 GC-MS בעל רגישות גבוהה במיוחד (10 חלקים לטריליון), רגישות
המאפשרת זיהוי חמרים בריכוזים הנמוכים מכל סף ריח ידוע בספרות.

מערכת ה- GC-MS, מאפשרת סריקה של כל החומרים האורגנים העלולים להיפלט
מאזור התעשייה.
ממצאי הדיגום היממתי יתפרסמו אחת לשבוע, בפרק "דוחו"ת תקופתיים" באתר. 

ערכי ייחוס סביבתיים.

סקירת הנתונים נעשית בהשוואה לקובץ ערכי הייחוס הסביבתיים של מדינת טקסס,
נחשב לאחד מקבצי הערכים המחמירים ביותר, קובע שעמידה בערכיו מבטיח את
בריאות ורווחת האוכלוסייה על כל חלקיה. ערך זה נבחר זמנית, עד ההחלטה הסופית
של משרד איכות הסביבה בעניין ערכי אלמוג , כערך הייחוס של המועצה.

הכרת האתר ואופן קבלת מידע: 

בעמוד הראשי של אתר ניטור האוויר, מופיעה מפה של הנגב הצפוני.

חמשת העיגולים הצבעוניים, מסמנים את מיקום התחנות ואת איכות האוויר (בהתאם
למפתח הצבעים המופיע מימין למפה). מצפון לדרום:
תחנת באר שבע:

מיקום: שכונת נחל בקע, באר שבע.

תחנת שגב שלום:

מיקום: בחצר המועצה המקומית.

תחנת הפזורה הבדואית:

מיקום: במתחם תחנת הכוח של חברת החשמל, בסמוך לתושבי הפזורה הבדואית
בואדי-נעם.

תחנת צומת הנגב:

מיקום: במתחם הסלולארי, בסמוך למיקום המתוכנן להקמת עיר הבה"דים.

תחנת ירוחם:

מיקום: במתחם המשרדים של חברת "רותם אמפרט".

צבע העיגול:
צבעו של העיגול משתנה בהתאם למצב איכות האוויר בסביבת התחנה.
משמעות הצבעים מוסברת במפתח איכות האוויר מימין למפה.
רמת איכות האוויר נקבעת בהתייחס לערכי הייחוס הסביבתיים:

הגוונים הירוקים, איכות אוויר טובה, ממצאי הניטור נמוכים מערכי הייחוס. 
הגוונים האדומים, איכות אוויר שאינה טובה, ממצאי הניטור גבוהים מערכי הייחוס. 
עיגול בצבע אפור מסמל מצב זמני של איסוף נתונים ו-או תקלה בתקשורת.

לחיצה על אחד העיגולים, פותחת חלון נתונים של אותה התחנה והמטאורולוגיה
המקומית.

נתונים מטאורולוגים – כיוון ומהירות רוח

לאחר לחיצה על אחד מהעיגולים המופיעים על המפה, נפתח חלון עם נתוני ניטור
המפורטים ונתונים מטאורולוגים (כיוון ומהירות הרוח).

מהירות הרוח – מוצגת ביחידות של מטר/שנייה

כיוון הרוח – מוצג במעלות: 00 – רוח צפונית (מצפון לדרום),

                                                900 – רוח מזרחית (ממזרח למערב),

                                                1800 – רוח דרומית (מדרום לצפון),

                                                2700 – רוח מערבית (ממערב למזרח).

"בחירת יום"

בפתיחת חלון "בחירת יום", מוצג חלון נפרד ועליו לוח חודשי. בחירת היום הנדרש
מאפשרת קבלת מידע על ממצאי ניטור אוויר ביום הנבחר.
נתונים אחרונים:

לחצן זה מחזיר את התצוגה למסך הפתיחה של אתר ניטור האוויר. במסך זה מופיעה
מפת הנגב, עליה מסומן מיקום התחנות. מעל המפה, מופיעים לחצני עזר לגלישה
לשעות אחרות, לאחור <-> או קדימה <+>. מועד הנתונים המופיעים במפה,
מוצג במרכז (תאריך ושעה).  

נתונים מתחנות ניטור:

לחצן זה מאפשר בחירת תחנת ניטור רצויה, וקבלת מידע מפורט על מיקום התחנה,
ונתוני איכות אוויר וניטור חומרים.

נתונים לפי חומרים :

לחצן זה מאפשר קבלת נתונים, בהתאם לבחירת החומר.

שאילתות :

לחצן זה מאפשר הפניית שאילתה, בהתאם להנחיות המופיעות עם פתיחת המדור.

דו"חות תקופתייים :

לחצן זה מאפשר קבלת תמונת מצב תקופתית, לפי חודשי השנה, מיקום התחנות ועוד.
במיקום זה יתפרסמו ממצאי הדיגומים היממתיים מתחנות הניטור.

דף הבית:

לחצן חזרה לעמוד הפתיחה של אתר מועצת נאות חובב, בו ניתן למצוא מידע שוטף
ומעודכן על מבנה ופעילות המועצה, חדשות – הודעות לעיתונות, דו"חות שנתיים,
צילומים, לוחות מודעות לביקוש עובדים או חיפוש עבודה, ועוד.